ศูนย์ประสานข้อมูลโรงพยาบาลนาแก

ข้อมูลรับ - ส่งต่อ

  • ข้อมูลการคลอดเพื่อการติดตามเยี่ยมหลังคลอดของสถานีอนามัย
  • ข้อมูลผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่จำหน่ายเพื่อให้สถานีอนามัยติดตามเยี่ยม
  • ข้อมูลรายงานที่ต้องส่งให้แก่โรงพยาบาล
  • ข้อมูลการเบิกวัคซีนและเวชภัณฑ์

เข้าสู่ระบบ

User Name
Password
  Auto login until I logout explicitly
Save my user name
Always ask for my user name and password

 

  ©2009 www.kriwoot.com