กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     เมนูหลัก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      ติดตามผลการปฏิบัติงานปี57
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • ระบบส่งงาน 43 แฟ้ม
 • Health Data Mart NKP
 •      ลิงค์ที่ควรรู้
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 •      2D Barcode

  qrcode
  ระบบรายงาน


  ข่าวสาร จาก Fan page Facebook สสอ.นาแก


  ข่าวสาร/กิจกรรม

  299 :
  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557(8 คนอ่าน)   22/04/2557
  298 :
  ขั้นตอนการbackup ฐานข้อมูล Myaccount(67 คนอ่าน)   02/04/2557
  297 :
  หนังสืองาน คบส.(77 คนอ่าน)   07/03/2557
  296 :
  บันทึกข้อมูลสิ่งก้อสร้างของหน่วยงาน(77 คนอ่าน)   26/02/2557
  294 :
  โปรแกรมตรวจติดตามและประเมินผลงาน LAB(127 คนอ่าน)   06/02/2557
  293 :
  สรุปส่ง 43 แฟ้มรายสัปดาห์ที่45 วันที่ 13/11/56(285 คนอ่าน)   13/11/2556
  292 :
  คู่มือการใช้งานระบบรายงาน การส่งไฟล์สำรองฐานข้อมูล JHCIS รายสัปดาห์(289 คนอ่าน)   06/11/2556
  291 :
  สรุปส่ง 43 แฟ้มรายสัปดาห์ วันที่ 4/11/56(120 คนอ่าน)   05/11/2556
  290 :
  คู่มือการบันทึกการเยี่ยมบ้าน โดยใช้ jvisit (401 คนอ่าน)   26/09/2556
  289 :
  สั่งเสื้อ โปโล นาแกรักกัน(477 คนอ่าน)   06/09/2556
  288 :
  แบบประเมินตรวจเต้านมด้วยตนเอง สตรี 30-70 ปี โดย อสม.(229 คนอ่าน)   04/09/2556
  287 :
  บันทึกข้อมูลสาธารณสุข ปี 56(257 คนอ่าน)   19/08/2556
  286 :
  แบบฟอร์มข้อมูลประชากรสำรวจกลางปี 56(311 คนอ่าน)   19/08/2556
  285 :
  สรุปเบิกงบค่าเสื่อมปี 54-55(450 คนอ่าน)   13/08/2556
  284 :
  แบบสำรวจผู้พิการขาขาด(162 คนอ่าน)   01/08/2556  ปฏิทินกิจกรรม


        ผู้บริหารหน่วยงาน

  นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
  สาธารณสุขอำเภอนาแก
        Locker
 • สสอ.นาแก (2182)
 • รพ.นาแก (402)
 • รพ.สต.บ้านดงอินำ (9)
 • รพ.สต.หนองสังข์ (328)
 • รพ.สต.บ้านนาฉันทะ (46)
 • รพ.สต.นาคู่ (1262)
 • รพ.สต.บ้านดงน้อย (31)
 • รพ.สต.พิมาน (901)
 • รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ (6)
 • รพ.สต.พุ่มแก (8)
 • รพ.สต.บ้านโพนตูม (194)
 • รพ.สต.หนองบ่อ (43)
 • รพ.สต.บ้านดงขวาง (62)
 • รพ.สต.นาเลียง (8)
 • รพ.สต.บ้านแก้ง (53)
 • รพ.สต.คำพี้ (179)
 • รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว (3)
 • รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง (187)
 • รพ.สต.บ้านหนองกุง (271)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       ระบบงาน
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • วาระประชุมประจำเดือน
 • รายงานการประชุม
 • รายการโอนเงิน ปี 54
 • Slip เงินเดือน
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ข้อมูล อสม.
 • ข้อมูลไข้เลือดออก
 • ไข้หวัดใหญ่2009
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ประสานข้อมูล รพ.นาแก
 • ข้อมูลค่าว่าง
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ระบบรายงานงบการเงินปี57
 • ผุ้พิการ Online
 • ครุภัณฑ์ 34 รายการ
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • ระบบส่งงาน 43 แฟ้ม
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม