กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 • สรุปการส่งข้อมูลระบาดวิทยา(รง.506)

  ลำดับ
  หน่วยงาน
  จำนวนครั้งที่ส่ง
  สถานะ
  ปัจจุบัน
  <<
  เดือน ต.ค. 2560
  1
  รพ.สต.พระซอง
  3
  ปกติ
  2
  รพ.สต.บ้านดงอินำ
  0
  ช้า
  3
  รพ.สต.หนองสังข์
  7
  ปกติ
  4
  รพ.สต.บ้านนาฉันทะ
  0
  ช้า
  5
  รพ.สต.นาคู่
  0
  ช้า
  6
  รพ.สต.บ้านดงน้อย
  0
  ช้า
  7
  รพ.สต.พิมาน
  0
  ช้า
  8
  รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่
  0
  ช้า
  9
  รพ.สต.พุ่มแก
  0
  ช้า
  10
  รพ.สต.บ้านโพนตูม
  2
  ช้า
  11
  รพ.สต.ก้านเหลือง
  2
  ช้า
  12
  รพ.สต.หนองบ่อ
  0
  ช้า
  13
  รพ.สต.บ้านดงขวาง
  0
  ช้า
  14
  รพ.สต.นาเลียง
  2
  ช้า
  15
  รพ.สต.บ้านแก้ง
  10
  ปกติ
  16
  รพ.สต.คำพี้
  0
  ช้า
  17
  รพ.นาแก
  0
  ช้า
  18
  รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว
  1
  ช้า
  19
  รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
  0
  ช้า
  20
  รพ.สต.บ้านหนองกุง
  2
  ปกติ

  ยังไม่รับ 2440 ไฟล์
  สถานะ
  ปกติ : ยังไม่เกิน 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  ช้า : เกินกว่า 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม