กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  318 :
  แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานหมอพื้นบ้าน59 ให้ดำเนินการภายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59(471 reads)  
  01/02/2016
  317 :
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)(528 reads)  
  31/08/2015
  316 :
  แบบสอบถามความเห็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(555 reads)  
  18/08/2015
  315 :
  ลิงค์คีย์ข้อมูลกลาปี 58(809 reads)  
  15/07/2015
  314 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิปี59(652 reads)  
  09/07/2015
  313 :
  แบบประเมินข้าราชการ(755 reads)  
  08/05/2015
  312 :
  เกณฑ์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว(701 reads)  
  25/03/2015
  311 :
  คำสั่งncd (733 reads)  
  07/03/2015
  310 :
  ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version (โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์)(795 reads)  
  05/03/2015
  309 :
  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 57(918 reads)  
  25/07/2014
  308 :
  แบบกรอกข้อมูลวันประชุม อสม.เดือน กค.และสค. 57 (ส่งภายในวันที่ 10 กค. 57)(914 reads)  
  09/07/2014
  307 :
  แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลกลางปี57(993 reads)  
  03/07/2014
  306 :
  คีย์ข้อมูลกลางปี 57(1011 reads)  
  03/07/2014
  305 :
  คูู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSOAuthen3(933 reads)  
  13/06/2014
  304 :
  ฟอร์มโครงการ(999 reads)  
  04/06/2014
  303 :
  โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิฺ NHSOAuthen(735 reads)  
  15/05/2014
  302 :
  link ข้อมูลgishealth(608 reads)  
  07/05/2014
  301 :
  เล่ม อสม.ยุคใหม่(682 reads)  
  26/04/2014
  300 :
  หลักสูตรอบรม อสม.(621 reads)  
  26/04/2014
  299 :
  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557(614 reads)  
  22/04/2014
  298 :
  ขั้นตอนการbackup ฐานข้อมูล Myaccount(708 reads)  
  02/04/2014
  297 :
  หนังสืองาน คบส.(700 reads)  
  07/03/2014
  296 :
  บันทึกข้อมูลสิ่งก้อสร้างของหน่วยงาน(646 reads)  
  26/02/2014
  294 :
  โปรแกรมตรวจติดตามและประเมินผลงาน LAB(866 reads)  
  06/02/2014
  293 :
  สรุปส่ง 43 แฟ้มรายสัปดาห์ที่45 วันที่ 13/11/56(792 reads)  
  13/11/2013
  292 :
  คู่มือการใช้งานระบบรายงาน การส่งไฟล์สำรองฐานข้อมูล JHCIS รายสัปดาห์(818 reads)  
  06/11/2013
  291 :
  สรุปส่ง 43 แฟ้มรายสัปดาห์ วันที่ 4/11/56(571 reads)  
  05/11/2013
  290 :
  คู่มือการบันทึกการเยี่ยมบ้าน โดยใช้ jvisit (935 reads)  
  26/09/2013
  289 :
  สั่งเสื้อ โปโล นาแกรักกัน(1091 reads)  
  06/09/2013
  288 :
  แบบประเมินตรวจเต้านมด้วยตนเอง สตรี 30-70 ปี โดย อสม.(719 reads)  
  04/09/2013

   

  Total 265 Record 9 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม